Allt om våra

Svenskodlade bönor

GoGreens svenskodlade bönor får växa i lugn och ro. Våra odlare vet hur klassiska grödor bäst tas hand om, ofta har de såtts på samma mark sedan generationer, men också hur nya sorter verkligen kommer till sin rätt. Vare sig de är en del av vår matkultur eller något nytt spännande - blott Sverige svenska bönor har.

Andra spännande recept

Vad tycker du?