Lantmännen Cerealia återkallar GoGreen Helt Bovete

GoGreen Helt Bovete återkallas från marknaden eftersom ett parti av produkten inte är helt fritt från gluten, vilket kan utgöra en risk för personer som har celiaki eller spannmålsallergi.

Lantmännen Cerealia återkallar GoGreen Helt Bovete 400g då ett parti av produkten vid en kontrollanalys visat sig innehålla halter av gluten som överskrider EU:s gränsvärde för glutenfria produkter. Det är inte skadligt för konsumenter som tål spannmål innehållande gluten att konsumera produkten.

Åtgärden gäller enbart förpackningar med bäst före-datum 07-06-2024 och 31-07-2024, och försäljningen av artikeln är stoppad hos alla återförsäljare.

Konsumenter som har köpt berörd produkt och vill reklamera den kan anmäla det på GoGreens hemsida, eller via e-post till konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com. Det går också bra att höra av sig till butiken där man köpt produkten.

Produkt: GoGreen Helt Bovete 400 g
EAN-kod: 7312787710373
Bäst före: 06.07.2024 och 31.07.2024

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Konsumentkontakt, Lantmännen Cerealia
Tel: 020 84 84 84 (måndag-fredag kl. 10:00-12:30)
E-post: konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com

Emelie Bontesse de Filippis, kommunikationschef Lantmännen Cerealia
Tel: 010 556 98 21
E-post: emelie.bontesse@lantmannen.com