Lantmännen Cerealia återkallar GoGreen Oskalade Sesamfrön 350 g

Två partier av GoGreen Oskalade Sesamfrön 350 g återkallas från marknaden eftersom produkten kan innehålla rester av bekämpningsmedel. 

Två partier av GoGreen Oskalade Sesamfrön 350 g återkallas, då Lantmännen Cerealia vid stickprovstagning av bekämpningsmedelsrester i produkterna har funnit rester av klorpyrifos, ett bekämpningsmedel vars användning inte är tillåten i EU-länder. 

Det föreligger ingen akut hälsofara, men långvarig och hög exponering för detta bekämpningsmedel kan orsaka hälsoproblem för konsumenter

Återkallelsen gäller endast paket med bäst före-datum 2024-10-10 och 2024-11-14. Konsumenter rekommenderas att inte använda de återkallade produkterna.

Konsumenter som har köpt produkten och vill reklamera den kan göra det via vårt reklamationsformulär eller via e-post till adressen konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com. Vid reklamation behöver man spara produktförpackningen.  

Lantmännen Cerealia tar det inträffade på stort allvar och utreder hur detta har kunnat ske.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Konsumentkontakt, GoGreen 
Tel: 020 84 84 84 (måndag-fredag kl. 9:00-11:30)
E-post: konsumentkontakt.gogreen@lantmannen.com

Emelie Bontesse de Filippis, kommunikationschef Lantmännen Cerealia
Tel: 010 556 98 21
E-post: emelie.bontesse@lantmannen.com