Svenskodlade Gula ärter

GoGreens svenska ärter får växa i lugn och ro. Våra odlare vet hur klassiska grödor bäst tas hand om, ofta har de såtts på samma mark sedan generationer, men också hur nya sorter verkligen kommer till sin rätt. Vare sig de är en del av vår matkultur eller något nytt spännande - blott Sverige svenska ärter har.

Finns både i 500 g och 1000 g

  • Nyckelhålsmärkt

    Nyckelhålsmärkt

  • Proteinrik

    Proteinrik

  • Fiberrik

    Fiberrik

Svenskodlade Gula ärter

Vad tycker du?