Ursprung: Öland

Om man kan odla något i Sverige istället för att importera det, så försöker vi göra det. Tillsammans med Lantmännen har vi odlat svenska bönor på soliga Öland. I den kalkrika jorden får de växa och gro i sin egen takt, med kärlek från våra bönder.

Våra odlare vet hur klassiska grödor bäst tas hand om, ofta har de såtts på samma mark sedan generationer, men också hur nya sorter verkligen kommer till sin rätt.

Svenskodlade svarta, vita och kidneybönor sedan 2014

På Öland har med sitt milda klimat och kalkrika jord fantastiska förutsättningar för bönodling. Där har bruna bönor odlats sedan 1800-talet, men våra bönder har i modern tid lyckats ta fram svarta, vita, och kidneybönor på ön. 2014 kunde vi stolt presentera våra första Öländska bönor, en sensation!

Sedan 2014 har vi tillsammans med Lantmännen testodlat en rad olika böner och ärtor, och introducerat bland annat svenskodlade borlottibönor på marknaden.